Viborg Gymnastik Forening

VGF får ny idræts- og springhal

Den nye idræts- og springhal i Viborg er udført som en rundbuehal med samme bredde som de to eksisterende haller. De bærende stålrammer stabiliserer både vægge og tag. Taget er beklædtmed tagpap og lister.

Sammenbygningen er udført som indskudt dæk, der danner etageadskillelse og balkon med glasværn ud mod selve springhallen, som samtidig kan anvendes som motionsrum.

Særligt for byggeriet

  • ABA automatisk brand alarmering
  • ABV automatisk brandventilation anlæg
  • Højt aktivitetsniveau løbende under byggeriet med gymnaster der skulle dyrke deres sport. Fokus på bedst mulige adgangsveje for de mange interessenter i processen