Skive Musikskole

Gammelt bibliotek bliver til ny musikskole.

I en centraltplaceret bygning i Skive midtby er der etableret moderne undervisings- og aktivitetslokaler med særligt fokus på akustik. Bygningen er efterisoleret, fik nyt tag og renoverede facader. Indvendigt er der lavet komplicerede løsninger for at imødekomme lydkrav mellem rum og flugtveje fra interne rum.

Specielt for byggeriet

  • Lydkrav op til 78dB mellem rum
  • Miljøsanering
  • Efterisolering til BR20
  • Decentral CTS Styring
  • Lyd svag ventilation