Skive Museum

Den eksisterende bygningsmasse er fra 1940 og var forældet som kunstmuseum.

Der er lavet ny understøbning og fundering af eksisterende bygningsmasse, nye gulve, lofter, vægge, døre, vinduer,
toiletkerner m.v. Hertil kommer en ny stenfacade samt nyt tag på alle kuber. Byggeriet er udført i totalentreprise, i tæt samarbejde med kommunen, museet og bygherrerådgivere."