Skive Gymnasium - Tilbygning

Ginnerup har udført råhus entreprisen på opførelsen af denne fløj på Skive Gymnasium.