Morvilles Gård

Total restaurering af fredet bygning

Morvilles Gård er et to-fløjet anlæg med forhus mod Sct. Mogens Gade og en lavere sidebygning delvist i bindingsværk og delvist i pudset murværk mod Gråbrødre Kirkestræde. Bygningen er beliggende i domkirkekvarteret i Viborg og har været fredet siden 1919. Ejendommen er opført i røde mursten i år 1798 – 1805 af bygmester Willads Stilling og afløste en ældre 1700-tals bygning.

Projektet omfatter således total istandsættelse og restaurering af alle bygningsdele og overflader inde som ude. Alle installationer fornyes og der udføres badeværelser og køkkener. Den oprindelige hoveddør i facaden reetableres sammen med en ny dobbeltløbet stentrappe med smedejernsgelænder mod Sct. Mogens Gade. Tagflader omlægges, reetablering af bindingsværk og på eget snedkerværksted har vi udført nye kviste på sidefløjen, paneler på vægge og trapper som oprindeligt. Hele ejendommen energirenoveres under hensyntagen til husets fredningsværdier.

Specielt for byggeriet

  • Total renovering af fredet bygning fra 1600-tallet
  • Eget snedkerværksted