Liseborg Hegn

17 almene familieboliger med højt kvalitetsniveau

Moderne almene boliger til en bred målgruppe fra den unge børnefamilie til seniorer.
Boligerne bygges som både 1 - og 2 plans huse med carport og skur.