Libratone

Ginnerup har lavet ombygninger af to omgange på denne ejendom. Ejendommens benyttelse er gået fra oprindeligt at være et foderstofslager til at være produktionsejendom.

Senest er ejendommen ombygget til at være en højtalerfabrik.