Krabbesholm Højskole

Ginnerup har i samarbejde med bygherre og arkitekter, udarbejdet nye konstruktionsløsninger, som kom bygherren økonomisk til gode, uden at det gjorde væsentlige indgreb i bygningens arkitektoniske udseende.

Projektet har været udfordrende på mange måder. Den runde tagløsning har eksempelvis medført mange overvejelser, og håndskitser.

I samarbejde med vores tømrere fandt vi frem til en god løsning.